Lectures

Fabrigate can provide lectures for the broader understanding of 3D printing. With lecture you reach bigger audience attention at once and it gets peoples imagination running. If you have need to emphasize some specific area, we can tailor the presentation up to your wishes. Lectures are a great option for the training day or part of the company's recreation day. Lectures can be anything from short 15min. intro to longer half day presentation.

 

Speaker

Ask for a speaker about 3D printing, product design and how these subjects will change in the future. Fabrigate tour:

03/2016 Creative mornings, Helsinki, Finland

03/2016 Dental technicians training days, Turku, Finland

11/2015 Aalto University, Helsinki, Finland

10/2015 3DP FASHION conference, Borås, Sweden

09/2015 ProductTank Helsinki, Tampere, Finland

09/2014 Aalto University, Helsinki, Finland

09/2014 Haaga-Helia University of Applied Sciences, Porvoo, Finland

03/2014 Hanken School of Economics, Helsinki, Finland

03/2014 And Cafe, Beijing, China

03/2014 TechNode, Beijing, China

11/2013 Open Innovations Forum, Moscow, Russia

03/2013 3D printing hackathon, Helsinki, Finland

03/2013 IT rights accociation Finland, Helsinki, Finland

02/2013 M.A.D. seminar, Helsinki, Finland

11/2012 Mozilla Festival, London, UK (Tinkercad)

10/2012 3D Printshow, London, UK (Tinkercad)

 


Luennot

 

Fabrigate tarjoaa luentoja aiheesta 3D printtaaminen, mikä on hyvä tapa saavuttaa suuremman kuulijakunnan huomio. Luennolla käydään läpi syvemmin 3D printtausta ja sen mahdollisuuksia. Jos tiettyä aihetta halutaan painottaa, voidaan esitys räätälöidä tarpeen mukaan. Luennot ovat tehokas tapa kouluttaa tekijöitä koulutuspäivillä tai ottaa osaksi virkistyspäivän ohjelmaa. Esitys voi olla 15min. nopeasta aiheen esittelystä puolen päivän mittaiseen luentoon.

 

Puhuja

Pyydä puhumaan 3d-tulostuksesta, tuotesuunnittelusta ja siitä kuinka nämä aiheet tulevat muuttumaan tulevaisuudessa. Fabrigate kiertue:

03/2016 Creative mornings, Helsinki, Finland

03/2016 Hammastekniikan koulutuspäivät, Turku, Finland

11/2015 Aalto Yliopisto, Helsinki, Suomi

10/2015 3DP FASHION konferenssi, Borås, Ruotsi

09/2015 ProductTank Helsinki, Tampere, Suomi

09/2014 Aalto Yliopisto, Helsinki, Suomi

09/2014 Haaga-Helia Ammattikorkeakoulu, Porvoo, Suomi

03/2014 Hanken Kauppakorkeakoulu, Helsinki, Suomi

03/2014 And Cafe, Peking, Kiina

03/2014 TechNode, Peking, Kiina

11/2013 Open Innovations Forum, Moskova, Venäjä

03/2013 3D printing hackathon, Helsinki, Suomi

03/2013 IT-oikeuden Yhdistys, Helsinki, Suomi

02/2013 M.A.D. seminaari, Helsinki, Suomi

11/2012 Mozilla Festival, Lontoo, Englanti (Tinkercad)

10/2012 3D Printshow, Lontoo, Englanti (Tinkercad)