3D printing strategy

3D printing is growing exponentially. This means that it will be as important as the Internet is for today's companies. It's as important to have strategy for 3D printing as your company had a strategy for the Internet in early 2000.

It's as important as your company had a strategy for the Internet in early 2000

There are already dozens of different techniques, houndrets of software, hardware and material possibilities existing. This amount of possibilities is growing constantly creating more difficult decisions for what's the best option for your company.

Fabrigate is serving a solution for your company. Fabrigate researches your companies specific needs and creates a strategic path to follow in this ever-changing field of 3D printing.


Strategia 3D-printtauskselle

3D printtaus alana sekä sovelluksina kasvaa eksponentiaalisesti. Tämä tarkoittaa sitä että 3D-printtaus tulee olemaan yhtä tärkeä asia kuin Internet on yrityksille tänä päivänä. On yhtä tärkeää luoda strategia 3D-printtaukselle yrityksessäsi nyt, kuin se oli Internetin hyötykäytölle 2000-luvun alussa.

On yhtä tärkeää luoda strategia yrityksellesi nyt kuin se oli Internetin hyötykäytölle 2000-luvun alussa

Tällä hetkellä 3D-printtauksessa on olemassa kymmeniä erilaisia tekniikoita, satoja ohjelmistoja, tulostimia sekä materiaaleja käytettäväksi. Koko ajan kasvavaerilaisten mahdollisuuksien määrä luo vaikeampia päätöksiä yrityksellesi löytää parhaat ratkaisut.

Fabrigate tarjoaa ratkaisun yrityksellesi. Fabrigate tutkii yrityksesi omat tarpeet ja luo ratkaisun jota voitte seurata alati muuttuvan 3D-tulostuksen alalla.